د ارګ نا ویلې خبرې تازه له چاپه راووت

په دې اثر کې:

 • څلورنيم ميليونه جريبه ځمکه چا غصب کړه؟!
  شېرپور څنګه چور شو؟!
  زړې افغانۍ څنګه پر نويو افغانيو بدلې شوې؟!
  کرزي چا، چاته باج ورکاوه؟!
  تور او سپين افغانستان د چا طرحه وه؟!
  محمد قسيم فهيم څنګه «مارشال» شو؟!
  په ارګ کې مطرح کرکټرونه څوک وو؟
  د تنظيمي مشرانو مياشتنی باج څومره و؟!
  پر ارګ باندې مؤثر شخصيتونه څوک وو؟
  د ايران پيسې چا، چاته تللې؟!
  په حکومت کې د حامد کرزي د واک کچه څومره وه؟
  په سوله او جګړه کې د طالبانو او شمالټلوالې اغېزې څومره وې؟
  د کرزي د وژنې توطيې چا ترتيبولې؟!
  کرزی د بخت، که د تدبير په زور واکمن و؟
  (جهاد) او (مقاومت) په حکومت کې څومره او څه رول درلود؟!
  د لوټ، تالان او لاقانونيت نړيوال ريکارډ چا جوړ کړ؟!
  چا پنځوس زره ناقانونه کارونه تر سره کړل؟!

که غواړئ د ولسمشر (حامد کرزي) د څوارلسکلنې واکمنۍ پر زياتو جزياتو او د ارګ پر ډېرو ناويلو خبرو پوه شئ، نو ددې کتاب هره پاڼه په غور ولولئ

پته: سالنګ واټ، انحصارات، د پخوانۍ ملي سېنما څنګ ته، دانش کتابپلورځی
0771144317 – 0700449298

جواب پريښول

خپله تبصره وليکئ
خپل نوم دلته وليکئ