خانه مقالات

مقالات

the tragedy of kabul bank

تراژیدی کابل بانک؛ از زبان فطرت !

نویسنده: ظریف امین یار عبدالقدیر فطرت از ولایت زیبای بدخشان که بعنوان معاون اول و سرپرست بانک مرکزی در رژیم مجاهدین به رهبري استاد ربانی کار کرده است، در کتاب خود زیر عنوان « تراژیدي...